DTX搜尋引擎

Loading

Beyond - 抗戰二十年

曲目:抗戰二十年
演唱:Beyond
速度:137
難度:Basic(14) / Advanced(28) / Extreme(43)


這首本來想在家駒忌日發布,不過當時很忙,差一個譜面沒做好。

看到家駒的身影投射在演唱會的螢幕上有種落寞的感覺,希望他在彼端能完成他的夢想。DTX 下載:


--------------------------------

更新紀錄

TWO-MIX - RHYTHM EMOTION

曲目:RHYTHM EMOTION (Gundam W op #2)
演唱:TWO-MIX
速度:143
難度:Basic(24) / Advanced(41) / Extreme(65) / 2-Bass(66)


上次說要做 OP 2 的日子已經快兩年了,時間過得真快啊~ (茶)

譜面依然是走個人隨性的風格,部分靈感來自 Fede cover 的女神卡卡 Born This WayDTX 下載:


--------------------------------

更新紀錄